Контакти

Работно време

Ес О ЕС Локсмит ООД
1000 София
Адрес на фирмата:
бул. Климент Охридски №25
Bulgaria
Номер по ДДС: BG201442226

ОБАДИ СЕ

Гаранция за извършена услуга се дава при представяне на издаден на място документ и визитка на управителя.
30 лв. такса за посещение, оглед и диагностика.