Смяна

Смяна на крушки

СМЯНА НА СТАНДАРТНИ КРУШКИ СЪС СВЕТОДИОДИ

Вече от доста време светодиодите доказаха своите предимства – и все повече потребители желаят да сменят стандартните си крушки със светодиоди.

Техните преимущества са незначителното отделяне на топлина, ниският разход на електрическа енергия и най-вече продължителният им експлоатационен период. Далеч неслучайно е това изявено предпочитание от страна на потребителите към светодиоди вместо стандартните електрически крушки. Осветлението чрез светодиоди предоставя най-различни възможности на онези потребители, които го използват – посредством него може да се създават и комбинират разнообразни светлинни ефекти, като се започне от промяна на интензивността и времетраенето на различните светлинни режими и се стигне до подходящото съчетаване в цветовете на използваната светлина; по този начин се постига желаната промяна в светлинните фонове.

Смяната на досегашните обикновени и стандартни осветителни тела със светодиодни такива е препоръчително да се извърши от специалисти, които да преценят компетентно осветителните потребности на даденото закрито помещение или, респективно, открит терен (парк, градина, полуоткрита естрада, спортен или културен обект и т. н.).

В случай, че се нуждаете от специално и оригинално осветление в дадено помещение или на открита площ, нашите специалисти от 411.bg ще Ви консултират както относно възможностите, които може да се приложат, както за техническите параметри на необходимата светлинна инсталация. Освен другите предимства, смяната на стандартните крушки със светодиоди ще Ви помогне да спестите осезаеми разходи както от намалената консумация на електрическа енергия, така и поради значително по-голямата дълготрайност на светодиодните осветителни тела.


Ремонт на предпазители

СМЯНА НА ВИТЛОВИ ПРЕДПАЗИТЕЛИ

Днес смяната на витловите предпазители с автоматични прекъсвачи се превърна в насъщна необходимост за електрическите инсталации в жилищните и обществени сгради. В миналото витловите предпазители или, както са повече известни – бушоните със стопяема жичка, имаха широко разпространение. Те прекъсват електрическата верига чрез изгаряне на жичката в основата им и по този начин предпазват цялата електроинсталация от по-сериозни повреди.

Но с навлизането на съвременните технологии витловите предпазители постепенно се превърнаха в морално, а и физически остарели – което увеличава тяхната неефективност и дори създава сериозни рискове при употребата им. Както е известно от масово разпространената практика, при тях потребителят обикновено самостоятелно сменя изгорялата жичка – но в рамките на тези действия често няма възможност да прецени дали параметрите на новата, която поставя, съответстват на необходимите за нормалното функциониране на електрическата инсталация. Това създава сериозни рискове, като далеч не е сигурно, че в нужния момент така самодейно “модифицираният” витлов предпазител ще успее да прекъсне навреме електрическата верига и ще предпази включените уреди (например, телевизор, хладилник, компютър и др.) от токов удар.

Тази опасност се избягва при смяната на витловите предпазители (бушоните) с автоматични прекъсвачи. Чрез заложените от производителя параметри те Ви гарантират, че Вашите уреди и цялата електроинсталация на жилището или на дадения обект са надеждно предпазени от рязка промяна в стойностите на подавания електрически ток.

Смяната на витловите предпазители с автоматични прекъсвачи е препоръчително да се извърши от професионалисти – и ако потърсите специалистите на 411.bg, те са винаги на Ваше разположение!


Ремонт на бойлер

СМЯНА НА БОЙЛЕРНИ ТАБЛА

Бойлерът е един от електрическите домакинските уреди, който функционира в среда с повишен рисков потенциал – затова и смяната на бойлерното табло при необходимост трябва да се извърши качествено и без отлагане.

Както знаем, банно-санитарните помещения, където се използват бойлерите, поради самото си предназначение се отличават с висока влажност на въздуха – а влагата е добър проводник на електрическия ток, съответно рисков фактор при използването на електроуреди. Именно затова съставните елементи на бойлера задължително трябва да бъдат напълно изправни с цел да се избягнат възможни аварии и инциденти – и да се извърши смяна на бойлерното табло, ако то вече не отговаря на необходимите условия и по време на функционирането на уреда не може да предостави нужните гаранции по отношение на сигурността.

Специалистите на 411.bg са в състояние да сменят професионално и с високо качество на услугата Вашето бойлерно табло при възникнала необходимост или ако Вие сте преценили, че това е нужно. Трябва да се има предвид, че смяната на бойлерното табло е електротехническа дейност със сравнително висока степен на сложност – поради което то не бива да бъде разглобявано, нито отваряно от хора, които не разполагат със съответните умения и квалификация.

Цени :

  • Смяна на бойлерно табло- 40лв

Захранващ кабел

СМЯНА НА ЗАХРАНВАЩИ КАБЕЛИ

Смяна на захранващи кабели се налага в различни случаи – като най-разпространените варианти са поради аварийно и ненадеждно състояние, вече настъпила повреда, а също и при значително увеличаване на количеството потребявана електрическа енергия.Захранващите кабели са най-различни видове – монофазни, трифазни, сградни, открити, закрити, автомобилни, временни, постоянни и др. Самата им характеристика като основен елемент от електроснабдителната система налага в посочените случаи бърза и оперативна намеса за смяна на захранващи кабели, тъй като, ако не бъде извършена, това създава предпоставки за сериозни аварии в цялата електрическа инсталация.
Поради спецификата на тази дейност тя трябва да бъде извършвана от висококвалифицирани специалисти. Категорично не се препоръчва да се правят опити от непрофесионалисти поради високия риск от непредвидени и нежелателни инциденти.

Ако прецените, че имате нужда да бъде извършена смяна на захранващи кабели в жилищна или обществена сграда, на открито или в закрити помещения, екипите на 411.bg ще се отзоват експедитивно, за да извършат това при високо ниво на качество и професионализъм.

Цени :

  • Смяна на захранващи кабели до 4 мм² – 2.5 лв. на метър

ОБАДИ СЕ

Гаранция за извършена услуга се дава при представяне на издаден на място документ и визитка на управителя.
30 лв. такса за посещение, оглед и диагностика.