ЕЛ. УСЛУГИ

411.bg - ремонт на електромери
РЕМОНТ ЕЛ ТАБЛА
411.bg - ремонт на електромери
СМЯНА КАБЕЛИ, КЛЮЧОВЕ, ПРЕДПАЗИТЕЛИ
411.bg - ремонт на електромери
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИИ
411.bg - ремонт на електромери
МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ, КОНТАКТИ, ЕЛЕКТРОМЕРИ
411.bg - ремонт на електромери
ОТКРИВАНЕ И ДИАГНОСТИКА НА ЕЛ ПОВРЕДИ
411.bg - ремонт на електромери
ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЕЛ ТАБЛА, БОЙЛЕРИ
411.bg - ремонт на електромери
АВАРИЙНИ ЕЛЕКТРО УСЛУГИ
411.bg - ремонт на електромери
ОСВЕТЛЕНИЕ

ЕЛЕКТРО УСЛУГИ

Нашите специалисти са един от най-добрите в сферата на електро услугите. Дали ще ви трябва създаване на сложна електро инсталация или просто завиване на крушка – 411.bg винаги е насреща за електро услуги. При екстремни ситуации също може да разчитате, че наш авариен майстор ще бъде на посочения от вас адрес за половин час. Търсете ни на тел. 0878 433 411 при необходимост от аварийни или планирани електро услуги.

Електро услуга: Ремонтираме и сменяме всички видове ел. уреди и инсталации

Подобно на всички други инсталации и електрическите се повреждат, поради износване, механична повреда, неправилна експлоатация, влага, прах и т.н. Подробност при тази електро услуга е, че за ремонтирането и смяната на електро инсталация или елементи от нея, независимо от вида и размера,  необходима е подготовка, умения и инструменти, защото всяка грешка тук може да бъде смъртоносна. Електро услуги които нашите техниците ремонтират:

 •  Електро услуга: Ремонт на стълбищното осветлениеЧесто ни търсят за ремонти на стълбищното осветление. Извършваме тези електро услуги  независимо дали става въпрос на жилищна или обществена сграда. В тези системи осветителните тела са подложени на голямо натоварване и експлоатация, така че често изгарят, което налага смяна на отделни компоненти. Често нашите майстори трябва да откриват къси съединения, да заменят автоматични предпазители, фасунги и др. Извършваме и подмяна на системите за стълбищно осветление – тези, които са с релета отдавна са морално остарели – изгарят често и харчат много ток. Друга електо услуга която ние извършваме е монтаж на датчици за движение – те се включват единствено когато усетят движение и само тогава светват осветителните тела. Така имате светлина тогава, когато ви е нужна – не давате пари напразно.
 • Електро услуга: Ремонт на фурни, печки, котлони и др. Една от често извършваните електро услуги. Това са и най-често развалящите се електроуреди в дома ви, защото техните елементи са подложени на изключително натоварване и температура. Това води до изгаряне или повреда на отделни техни компоненти, които изискват смяна и професионален монтаж. Ако не сме в състояние да извършим тези електро услуги на място и да поправим вашия уред, ще го транспортираме до нашия сервиз и ще ви го върнем максимално бързо ремонтиран.
 • Електро услуга: Ремонт на бойлери. Това е изключително важен, но и капризен уред в домакинството поради това, че комбинира елементи, които работят с вода и такива с електричество. Задължително е поддръжката и ремонтът да се извършват от специалисти, защото има реална опасност от токов смъртоносен удар, ако бойлерът не е монтиран правилно. При неправилна експлоатация или несменен на време бойлер, може да се стигне дори де експлозия, в която парата или врялата вода да излята под силно налягане, което да доведе до много щети в дома ви, но още по-лошо до поражение върху вас и вашите близки. Затова за тези електро услуги ви съветваме да се доверите само на професионални техници. 
 • Електро услуга: Ремонт на ел. табла. Тази електро услуга се извършва само от специалисти, притежаващи необходимите квалификация и правомощия. Ако в таблото има някакъв проблем е много опасно в него да бърникат некомпетентни хора поради опасност от токов удар и пожар. Нашите специалисти имат необходимите познания и опит, както и модерните уреди, с които да извършват електро услугата.
 • Електро услуга: Ремонт на ел. инсталации. В днешни дни ел. инсталациите навсякъде работят постоянно, което води до повредата или износването на елементи от нея. Надали можем да си представим днешния ни живот без ел. инсталация, така че трябва да сме особено внимателни към нейното състояние. Нашите ел. майстори са квалифицирани и с опит в ремонта, подмяната и инсталирането на нови инсталации.
 • Електро услуга: Смяна на стандартни крушки със светодиоди. Все повече хора искат да заменят своите крушки със светодиодни такива, заради по-ниския разход на електроенергия и възможност за продължителна експлоатация. Допълнителен техен плюс е, че осветлението чрез тях ви дава много повече интериорни възможности и оригинални решения за вашия дом и светлина.
 • Електро услуга: Смяна на табло на бойлер. Стана въпрос за бойлера, че функционира в много рискова среда, което често води до изгарянето на ел. таблото му. Всичко в него трябва да бъде напълно изправно, иначе има опасност от инциденти покрай високата влажност, където функционира този уред.
 • Електро услуга: Смяна на захранващи кабели. Това се налага когато старите са изхабени или когато имаме по-високо потребление на електроенергия и старите не могат да отговарят на изискванията. При тази електро услуга монтираме всички видове кабели – независимо дали са в сгради, на открито или в жилища.

 

 Електро услуга: Проектираме и узаконяваме ел. инсталации

Освен битови и аварийни електро услуги, ние сме специалисти в тази сложна електро услуга – проектиране и узаконяване на ел. инсталации. Няма как една постройка да започне да функционира като жилищна или обществена сграда, ако електрическата инсталация не е узаконена. Проектирането, изграждането, монтирането, узаконяването и включването в експлоатация на новата или основно ремонтираната електрическа инсталация трябва да бъде извършено от опитни електротехници, за които това е позната и многократно изпълнявани електро услуги. Хубаво е да се знае, че има множество изисквания, които трябва да се спазват, защото тук говорим не за прости повреди, а за такива, които могат да отнемат човешки живот. Специалистите електротехници са способни да проектират узаконяват всеки тип сграда, независимо от нейната големина и предназначение: еднофамилни къщи и вили, обществени или офисни здания, търговски обекти , жилищни кооперации, ресторанти, зали за тържествени случаи и т.н.

 Електро услуга: Монтираме всички видове електроуреди

Без правилен монтаж, един уред няма да функционира правилно, а в днешни дни се произвеждат такива за вграждане, с отложен старт и т.н. – които изискват високи умения и познания. За тази електро услуга ние сме в състояние да направим монтаж на всички уреди, за които се сетите – хладилници, фризери, климатици, вградени фурни, готварски печки, стъклокерамични котлони и др. Някои от тях се продават без захранващи кабели, което трябва да се вземе предвид при монтажа им по-късно. Ако кабелите са слаби може да се стигне до пожар. Извършваме монтаж на:

 • Бойлери;
 • Абсорбатори и аспиратори;
 • Автоматични предпазители;
 • Електромери;
 • Ключове и контакти;
 • Осветителни тела;
 • Дефектнотокови защити;
 • Ледогенератори;
 • Контактории др.

 Електро услуга: Откриваме и диагностицираме проблеми в ел. мрежата

За тази електро услуга е наложително спешно да се направи диагностика и да се открият проблемните места, при повреда в ел. инсталацията. Късото съединение може да възникне в отделен уред, в ключа, вкл. таблото, навсякъде където има електрическа верига. Ако има такова във вашата мрежа, се свържете незабавно с нас, за да открием и премахнем проблема. Разполагаме с необходимата апаратура, с чиято помощ да извършим тези иначе опасни за вашето здраве и живот електро услуги.

 Електро услуга: Откриваме кражби на ток. Ако имате съмнение, че някой конкретно или по принцип се източва ток от Вашата инсталация, ни звъннете и ние ще открием къде изтича електроенергията, за която Вие плащате. Чрез тази електро услуга ще открием този, който злоупотребява или поне посоката, в която изтича токът. При тези електро услуги, ако открием нерегламентирано включване във вашата инсталация, ние ви издаваме протокол, подписан от правоспособни електротехници, с описание на конкретната ситуация и становище за това кой и как го е осъществил. Той може да Ви послужи като валидно доказателство за представяне пред контролните органи. Така ще бъде открита кражбата на ток – а вие ще разполагате с документ за последващи действия от ваша страна пред съответните институции.

 

 Електро услуга: Преместваме електроуреди и цели инсталации

Често след извършен ремонт в кухня, баня или санитарно помещение се налага да бъде извършено преместване на вашия бойлер. За тази електро услуга е необходим специалист както по водопровод и канализация, така и електротехник – съчетаването на техните дейности подсигурява демонтирането по безопасен начин на бойлера, а също и последващия му монтаж на новото място. В процеса на електро услугата, преместването на бойлера отначало се обезопасяват електровръзките с неговото табло. По отношение на сигурността това е изключително важно. Дейността по преместване на бойлера е трудоемка, високо специализирана и твърде отговорна по отношение на сигурността и безопасността – затова тази електро услуга трябва да се извършва само от професионалисти със съответната квалификация. Освен бойлери преместваме и ел. табла и контакти, ключове, осветление – всички осветителни елементи от вашия бит.

 Електро услуга: Извършваме аварийни електро услуги

Повредите във вашата ел. инсталация или уреди могат да се появят по всяко време на денонощието. Независимо от това, от естеството на проблема, ние сме в състояние да изпълним аварийни електро услуги и да реагираме веднага и да бъдем на мястото, където е възникнал проблемът в рамките на половин час. Винаги може да разчитате на професионалистите ел. техници – без значение дали става за планиран ремонт или аварийни електро услуги. 

ОБАДИ СЕ

Гаранция за извършена услуга се дава при представяне на издаден на място документ и визитка на управителя.
30 лв. такса за посещение, оглед и диагностика.