ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК

Изграждане и поддръжка на ВиК инсталации

Специализирали сме се в аварийни ВиК услуги и планирани ВиК ремонти.

ВиК чертеж | 411.bg
ВиК чертеж | 411.bg


Ние разполагаме с компетентни ВиК инженери и водопроводчици, които могат да проектират и впоследствие да изградят водопроводна инсталация.

411.bg притежава необходимата техника за супер мащабни ВиК услуги и проекти. Чрез която да извършваме изкопни дейности, да полагаме и монтираме тръби и т.н. Преди това ще проектираме самата инсталация, а накрая при ваше желание фирмата ни ще поддържа и ВиК системата.

Тези дейности не зависят от вида на сградата, за която ще изграждаме водопреносната система – дали ще е жилищна, бизнес, обществена. При различните ВиК услуги работим с различни диаметри на тръбите. Разполагаме с най-различен материал тръби – полипропилен, PVC, полиетилен и др. Нашите квалифицирани инженери ще  предложат най-добрия вариант за вас. Според особеностите на терена, според ВиК услугата и вашите изисквания и бюджет.

По местата, където има проблеми с водоснабдяването, може да се наложи изграждането на хидрофорна система, отново ВиК услуга която предлагаме. Може да сте сигурни, че като резултат няма да имате досегашните досадни проблеми с водоснабдяването.

Хидрофорната система се състои от помпа или няколко такива, електрическо управление, допълнителни защити и междинни резервоари. Тези системи могат да бъдат свързани към централната мрежа, но и към друг водоизточник – кладенец, сонда, каптаж и др. При тази ВиК услуга е важно да отбележим, че свързването става чрез използването на междинен резервоар. Ако го свържем директно към мрежата, това би понижило цялостното налягане.

При ситуациите, когато ще черпите вода от подпочвени води, кладенец и др., е необходимо да се направи химически анализ. По този начин се определя дали е годна за употреба. След извършената ВиК услуга ще получите разрешение за използването на тази вода.

Изграждането на ВиК е изключително отговорна услуга, състояща се от няколко етапа:
– оглед и планиране.
– разработване на проект.
– изпълнение.
– контрол и поддръжка на вече готова инсталация.

Независимо дали искате цялостно изпълнение или консултация по определен етап, може да разчитате на специалистите на 411.bg за всички ВиК услуги.

ОБАДИ СЕ

Гаранция за извършена услуга се дава при представяне на издаден на място документ и визитка на управителя.
30 лв. такса за посещение, оглед и диагностика.