ИЗГРАЖДАНЕ

Монтаж осветление

ИЗГРАЖДАНЕ НА СКРИТО ОСВЕТЛЕНИЕ

В областта на скритото осветление има възможност да бъдат създадени различни уникални и оригинални варианти. Те се предлагат на вниманието Ви от специалистите на 411.bg, ако не е налице Ваш собствен проект. На Ваше разположение са експерти, чиито съвети и консултации ще Ви улеснят за перфектното решение, като се постига най-добрия резултат и оптималното осветление. То се монтира както в най-различни помещения, така и по елементи от сградни фасади – по този начин зданието изпъква сред околната среда.

Скрито осветление се инсталира с различно предназначение, както в жилището: например, във Вашия хол, спалня, трапезария, така също и на обществени места – концертни, театрални и кинозали, заведения, площадни и паркови естради, дискотеки, клубове. Особена атмосфера създава, когато бъде включено в екстрериорния дизайн на открити пространства – градини, паркове, стадиони, басейни и др.

Достатъчно е да ни посочите къде искате да бъде инсталирано. Нашите електротехници поемат реализацията и изпълнението в сроковете, които желаете, и с необходимото високо качество. Възможностите са за разнообразни формати, съдържащи светлини в различни цветове, разположени асиметрично, симетрично или концентрирано.

Експертите на 411.bg винаги имат винаги готовност да откликнат на Вашите идеи за красиво и естетично скрито осветление.

Цени :

Цените за изграждане на скрито осветление се определят от вида на осветителните тела и сложността на дизайна.


Проектиране и изграждане на ел табла

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛ ТАБЛА

Електрическото табло е твърде важен елемент от всяка елинсталация. В него се намират контролните и измервателни устройства, индикиращи използваната електрическа енергия, а също и параметрите на подаваната в момента. Когато тези параметри излязат от определените норми, именно електрическото табло чрез защитните устройства в него – автоматични предпазители и електромери, прекратява подаването на електрически ток и така предпазва цялата система от опасни повреди и аварии.

Нашите специалисти изграждат, монтират и поставят желаните от Вас разновидности контролни и електромерни електрически табла за различни типове сгради – както жилищни, така и обществени. Всички съставни части се инсталират според изискванията за сигурност, безопасност и защита.

Експертите от 411.bg винаги са на разположение, за да имате в жилищната или обществена сграда едно перфектно изградено и монтирано електрическо табло с всички необходими компоненти – гарантиращи точното измерване на използваната и подавана електроенергия, както и оптималното функциониране на цялата електрическа инсталация.

Цени :

  • с 4 предпазителя – 150 лв.
  • с 5 предпазителя – 170 лв.
  • с 6 предпазителя – 185 лв.
  • с 7 предпазителя – 195 лв.
  • с 8 предпазителя – 205 лв.
  • с 9 предпазителя – 215 лв.
  • с 10 предпазителя – 220 лв.
  • с 11 предпазителя – 225 лв.
  • с 12 предпазителя – 230 лв.

Монтаж на слаботокови инсталации


Проектиране на ел. инсталации

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛ ИНСТАЛАЦИИ

Електрическите инсталации, обслужващи дадена сграда, са различни видове – вътрешни, външни, осветителни, силови, захранващи съответно оборудване, мълниезащитни, занулителни, заземителни и т. н. Нашите специалисти от 411.bg са готови да изградят и монтират електроинсталацията, от която се нуждаете, професионално и с гарантирано качество, като се спазват всички стандарти за сигурност. Независимо какъв е видът на електрическата инсталация – външна или вътрешна, осветителна, захранваща или друга, те са на Ваше разположение от началото на процеса на проектиране до предаването на готовата инсталация за експлоатация. Мащабите и спецификата на конкретния обект не са от значение – ние разполагаме с мобилни екипи за най-различни случаи при изграждане, монтиране и поддържане на електрически инсталации за разнообразни проекти и обекти на работа: обществени и жилищни сгради, офиси, заведения, магазини и др.

Специално за външните инсталации трябва да се има предвид необходимостта от високо ниво на гарантиране на тяхната безопасност. Причината е, че те, както личи по названието им, обикновено се разполагат на открити или полуоткрити места – под навесни конструкции, до външни стени, за осветяване на паркове и градини и т. н., където са директно изложени на неблагоприятни климатични условия: дъжд, сняг, висока влажност на въздуха и т. н., което е предпоставка за създаване на евентуални рискови ситуации.

Именно участието на компетентни спецалисти по изграждане и монтаж на електрически инсталации е гаранция за сигурното им и безопасно функциониране.

Цени :

Цените за изграждане на електроинсталации се определят от сложността на проекта и особеностите на обекта.

ОБАДИ СЕ

Гаранция за извършена услуга се дава при представяне на издаден на място документ и визитка на управителя.
30 лв. такса за посещение, оглед и диагностика.